ИЗЗЕХА ЗАЩИТЕНИ ПТИЦИ ОТ ЧАСТЕН ДОМ

Петък, 02 Юли 2010 13:58 Новини туризъм България
По сигнал на доброволци на Зелени Балкани, РИОСВ–Пловдив и I РПУ иззеха шест защитени пойни птици от частен дом в Пловдив. Иззетите птички са от видовете елшова скатия (Carduelis spinus), щиглец (Carduelis carduelis) и конопарче (Carduelis cannabina), които са защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие. След акцията на полицията и РИОСВ иззетите птици са били освободени в околностите на града.
Убиването, улавянето и отглеждането на защитени от ЗБР видове е забранено и наказуемо. За съжаление много граждани все още практикуват улавянето, продажбата и отглеждането на защитени видове като хоби или начин да припечелят пари на черно.
Екипът на Зелени Балкани благодари на доброволците, сигнализирали Районната инспекция по оклолна среда и води. "Призоваваме всички граждани, които желаят да отглеждат домашни любимци, да закупуват такива само от специализираните за целта магазини, където могат да получат доказателство за законния произход на всяко закупено животно.

Само така можем да сме сигурни, че не ставаме съучастници в престъпление и ограбване на дивата природа", казват природозащитниците от Зелени Балкани.
 
източник: Днес бг