You are here:   Начало Туризъм България НА ПЪТ ЗА МОРЕТО ПРЕЗ ШУМЕНСКОТО ПЛАТО

НА ПЪТ ЗА МОРЕТО ПРЕЗ ШУМЕНСКОТО ПЛАТО

Шуменското платоМного от нас са минавали покрай Шумен като покрай пътен знак, най-често на път за морето. Градът мълчаливо си стои и с нищо не показва какви интересни места е запазил за тези, които го посетят. Бях планирал еднодневен престой с нощувка в Шумен и ранно отпътуване към морето рано на другия ден. Оказа се, че почти целия ден не ми стигна, за да обходя забележителностите тук и това определено означава следващо по-задълбочено посещение на района.

За съжаление, когато седнах да напиша впечатленията и местата, които съм посетил, се получи едно доста дълго писание, което се опасявам, че никой няма да има нерви да прочете, колкото и да е интересно. Затова засега само „демо версията” за Шуменското плато, а скоро детайлно за всички забележителности по отделно.

Поглед - КьошковетеЗа всички лаици като мен – Шуменското плато е природен парк. За да се запазят и съхранят ценните растителни и животински видове, характерния платовиден ландшафт и разнообразието на местата подходящи за отдих и туризъм, през 1980 г. 8 хектара от Шуменското плато са обявени за защитена природна територия - Народен парк. 15 години по-късно е създадено управлението на парка, а през 1998 г. той е „прекатегоризиран” от Министерството на околната среда и водите в природен парк.

Една от най-красивите местности тук е "Кьошковете". Наименованието й идва от турската дума "кьошк", която означава лятна къща. Кьошковете започват непосредствено от западните квартали на гр. Шумен. Тук можете да видите доста растения от червената книга. Застрашените от изчезване са Петров кръст (Lilium martagon) и Черноморска камбанка (Campanula enxina). А редките - Обикновена пърчовка (Himantoglossum hircinum), Обикновен анакамптис (Anacamptis piramidalis), Подязичен залист (Ruscus hyppoglosum) и Стамбулско еньовче (Galium paschale Forsska).

Петров кръстШуменското плато е привлекателно местообитание и за много представители на животинския свят. Зоолозите са наблюдавали тук 109 вида гръбначни животни. От тях 28 вида са бозайници, 61 вида птици, 14 вида влечуги и 6 вида земноводни. По-интересните от тях при земноводните са голяма водна жаба (Rana ridibunda) и дъждовник (Salamandra salamandra), привличащ погледа с ярката си жълточерна окраска. От влечугите са представени кримският гущер (Lacerta taurika), горският гущер (Lacerta praticola) и зеленият гущер (Lacerta viridis). Сухите и каменисти места на платото са обитавани от отровната пепелянка (Vipera ammodites). Най "приятно за живеене" в парка е за птиците. Срещнат се голям синигер (Parus major), червеногръдка (Erithacus rubecula), чинка (Fringilla coelebs), кос (Turdus merula) и поен дрозд (Turdus philomelos). През зимните месеци в по-ниските части се събират множество горски зидарки (Sitta europaea), планински чинки (Fringilla Montifringilla), сойки Зелен гущер(Garrulus grandarius). В основите и вдлъбнатините на паметник "Създатели на Българската държава" през лятото се наблюдава една от най-северните колонии на скалната лястовица (Hirundo rupestris). Паркът се обитава от някои редки птици - гнездещите полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) и жалобен синигер (Parus logubris), които в Европа се срещат само на Балканския полуостров. Рядък вид е и черният кълвач (Dryocopus mantius).

Бозайниците са представени от някои обикновени за страната видове - таралеж (Erinaceus concolor), язовец (Meles meles), белка (Martes foina), лисица (Vulpes vulpes), гризачи и др.

Но най-добра представа за природните дадености и очарованието на тази местност можете да придобиете като посетите някой от четирите опознавателни еко маршрути. Тяхната продължителност е между 2 и 4 часа, без особени натоварвания, трудни терени и големи денивелации.
 
Шуменска крепостДруга забележителност на парка е Шуменската крепост или "Стария град", както я наричат тук. Крепостта се намира на 3 км (западно) от град Шумен, в местността "Хисарлъка" на височина 405 м. Площта й е 28 дка с форма на многоъгълник. Всъщност обекта представлява сложен комплекс от жилищни, култови и крепостни съоръжения, свидетелстващи за гъстото застрояване на крепостта през всички векове. Част от намерените археологически находки може да видите в малкия музей в близост до нея. Днес Шуменската крепост е добре проучен, консервиран и частично реставриран археолого-исторически резерват.

Паметникът "Създатели на Българската държава" се намира в югоизточната част на Шуменското плато, на Илчов баир. Построен е в чест на 1300-годишнината от създаването на българската държава по проект Крум Дамянов и е открит на 28.XI.1981 г. Към историко-монументалния комплекс има и информационен център.

Осмарски скални манастириНа 4 км северно от село Осмар в Осмарския боаз се намират скални манастири, състоящи се от църкви, няколко килии и гробници. Най-голям е т. нар. "Костадинов манастир". "Диреклията" е изсечен в самостоятелна, недостъпна скала. На югоизток от "Диреклията" се намира друга скална обител, подът на която е с формата на подкова. На 2,5 км северозападно от село Троица, в Троицкия боаз, в скала с името "Мамил таш" е оформен скален манастир. Тук е открита плоча със славянски надпис ("писах аз граматик Андрея, месец априля…" следва годината, силно нечетлива). Близо до надписа са изрязани изображения на човек, брадва и кръст. В същия боаз е открит още един скален манастир, състоящ се от две отделения със запазени жлебове по пода и стените. В западния склон на Калугер боаз се намира скален манастир, известен като "Хан Крумовия". До него отвеждат стръмни стъпала, изсечени в скалата. Използвана е естествена пещера, дообработена през XII - XIV в от отшелници-монаси. Скални килии, издълбани в естествени вдлъбнатини и обширна пещера с изкуствена Букакаобработка са открити в източния склон на платото, известен като Илдъз табия. Непосредствено под Шуменската крепост се разкриват още такива скални килии, датиращи от XII - XIV в. Някои от скалните църкви и килии, разположени по платото, са били покрити със стенописи, които днес са почти напълно заличени.

Друга забележителност е резерват "Букака" се намира в границите на Природен парк "Шуменско плато". През 1980 г. е обявен за резерват с цел запазване на съществуващата коренна растителност от ценни дървесни видове - главно стогогодишни дървета от мизийски бук. В резервата растат още габър, зимен дъб, благун, клен, леска, глог, шипка, къпина и др.

В пещера БисернаНо Шуменското плато, след като ни е посрещнало, не ни пуска да си отидем. На територията на парка има над 60 пещери. По-голяма част от тях са изследвани и проучени. В миналото някои са служили за жилища на човека, а други, по време на християнското отшелничество - за монашески килии и малки скални манастири. На платото има дванадесет по-големи пещери. "Бисерна" ("Зандана") и "Тайните понори" са сред 25-те най-големи пещери в страната. Големият нощник е най-често срещания представител на прилепите, обитаващи пещерата. При проучвания са открити и летни колонии на вида Пещерен дългокрил. "Тайните понори" е типична пропастна пещера и с достигната при проучванията дълбочина от 101 м тя е и най-дълбоката пещера в Североизточна България.

И тук спирам. По-подробна информация за обектите – скоро.

GPS координати: E 26° 52' 54.80"; N 43° 15' 10.32"
*координатите са пресметнати по зададени базови данни и не претендират за абсолютна точност
{googleMaps lat=43.252866 long=26.881889 zoom=9 lang=bg}
За повече дестинации с информация тук.

Автор: Ясен Иванов

Добави коментар

Използвайте кирилица. Спазвайте добрия тон на коментарите. В противен случай може да не видите това, което сте написали.

Защитен код
Обнови

Google Translate

English Bulgarian Czech French German Greek Italian Japanese Romanian Russian
реклама
skyvision

Повече информация:

Препоръчано:

Избрано:

ОЧАРОВАТЕЛНИЯТ РОДОС - ТАМ,КЪДЕТО МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ СЕ СЛИВАТ В ЕДНО

Слънчева Гърция е една от любимите дестинации на българските туристи през последните години. Повечето хора обаче залагат на познатото – разходка до Халкидики, до остров Тасос или до Кавала. За да се усети истинският... продължава>