You are here:   Начало

ШАБЛА - ОТВЪД МИТОВЕТЕ ЗА КАМЪНИТЕ И СТУДЕНАТА ВОДА

Вторник, 28 Юли 2009 22:09 Магелан ПЪТЕШЕСТВЕНИК
Печат ПДФ
Прибоя до фара на ШаблаЧувал съм много различни мнения за Шабла. От това колко е студено „на север”, през „много далеч”, чак до „О, аз там съм бил в казармата, няма да стъпя пак обратно!” Но най-интересен ми се стори факта, че малко хора знаят нещо повече за Шабла, освен прословутия фар на най-източната точка на България и температурата на морската вода там. Но и град Шабла пази своята история. Още през VІ - V в.пр.Хр. селището е било важен тракийски център. По късно, през римския период, пристанището на града е разположено на черноморския път между Каварна и Мангалия. Предполага се, че от този период е и крепостта Кария. А през ранно-византийския период селището също процъфтява. Днес в градът са развити селското стопанство и риболовът.

Точното копие на Александрийския фар - Фарът на ШаблаЧисто географски, Шабла се намира на 80 км северно от Варна и на 5 км от нос Шабла на Черно море. Фарът на Шабла е и най-старият морски фар на Балканския полуостров и в Европа - копие на Александрийския. Тук е разположено рибарското селище на шабленци. На север от фара започват прочутите Шабленски дюни, простиращи се до румънската граница, а на юг от него брегът постепенно става каменист и много живописен.

Намиращите се между Шабла и Езерец езера всъщност представляват важна защитена зона, с площ 5112,4 дка, включени в списъка на Рамсарската конвенция за орнитологично важни места в Европа като Шабленски езерен комплекс. Шабленското и Езерецкото езера са естествени крайбрежни езера – лимани, свързани помежду си по изкуствен път. Водните басейни се обитават от 247 вида птици, 69 от които са включени в Червената книга на България.
 
Сателитна снимка на Google на двете езераФлората в района се представя от надводната растителност във влажните зони - тръстикови масиви от папур. Тук виреят бялата водна лилия и жълтата водна роза. Пясъчната растителност включва защитените морски ветрогон, приморска млечка и пясъчна метличина. Растителността в района е от степен вид с доминиране на житните видове. Характерни за Добруджанската равнина са полезащитните пояси, които предпазват посевите от североизточните ветрове.

Фауната, освен птиците, включва див заек, чакал, лисица, дива свиня и благороден елен. Общата площ на Шабленското езеро от 0,8 кв. км и дълбочината до 6 м. предлага добри условия за съхранение на дивия шаран, дългоопашатото попче и видрата.

Поен лебедПричината тази територия да е част от НАТУРА 2000 е, че от тук преминава миграционния път на птиците via pontica. А влажните зони са най-важните спирки при прелета на птиците от делтата на р. Дунав към Африка. Условията за „фотолов” са чудесни – често, докато лежите под лъчите на слънцето на брега на морето, виждате по някоя птица. Достатъчно е да имате фотоапарат, заредена батерия, памет или резервно филмче и добър обектив.

Езерата са от стратегическо значение за червеногушата гъска – през зимата приемат почти цялата й световна популация. Има големи концентрации на голямата и малка белочела гъска. Много чести са струпванията на поен лебед и зеленоглава патица. Тук гнезди и белооката потапница, бял щъркел, лопатарка, малък корморан, розов пеликан, гмурец и черногуш гмуркач.

Размножават се и други редки, и застрашени от изчезване птици като морския дъждосвирец, малкия воден бик и черночелата сврачка.

Лечебната кал може да се използва като средство за забвлениеОсвен  с via pontica, Шабла се гордее и с друго. През 1956 г. до Шабленския фар откриват нефт. Но се оказва, че количествата на залежите са толкова малки, че разходите за добиването на суровината надвишават неколкократно пазарната й стойност. Но след това, от сондажите край фара тече топла минерална вода с лечебни качества и високо съдържание на сяра. В близост до плажа се намира и Шабленската тузла, известна с лечебната си кал. Всъщност думата „тузла” означава място с вода, обградено от буйна растителност. Тя заема площ от 250 дка и представлява солено езеро - лагуна, образувано от просмукването на солени морски води под пясъчните дюни.

Лечебната кал е с уникални качества. В сравнение с останалите калонаходища в нашите крайморски езера, шабленското е с изключително високи качества.

Заповядайте в това кътче на Златна Добруджа. Прекрасните дюни, защитените птици и лечебната кал ви чакат… и то далеч от глъчката!

GPS координати: E 28° 31' 55.76"; N 43° 32' 10.45"
*координатите са пресметнати по зададени базови данни и не претендират за абсолютна точност
{googleMaps lat=43.536237 long=28.532155 zoom=9 lang=bg}
За повече дестинации с информация тук.

Автор: Даниел Пейчев
Последно променен на Събота, 15 Август 2009 00:20

Добави коментар

Използвайте кирилица. Спазвайте добрия тон на коментарите. В противен случай може да не видите това, което сте написали.

Защитен код
Обнови